Bolig i hellende terreng: skisseprosjekt

Bolig i hellende terreng: skisseprosjekt