hurdal økolandsby – 1A

Utvidelse av Hurdalssjøen Økologiske Landsby

Sted:                             Gjøding gård, Hurdal kommune
Størrelse:                      44 boenheter
Status:                           Under bygging
Energiforbruk / m2:     15-25 kWh/m2

Økolandsbyen i Hurdal er et privat initiativ, utviklet av Filago i tett samarbeid med Hurdal kommune. Prosjektet er utviklet for å være bærekraftig, både økologisk, økonomisk og sosialt. I en økolandsby har man tilgang på kortreist økologisk mat fra gården og egen parsellhage. Husene varmes opp av ved og solceller på takene. Boligene er godt isolert, med naturlige materialer og har naturlig ventilasjon. Alle husene i økolandsbyen er Aktivhus. Et Aktivhus fokuserer ikke bare på energieffektivitet men like mye på et lavt CO2 avtrykk, bruk av sunne materialer og et godt inneklima for brukeren. Se mer på www.filago.no.

 Stilla har vært med på siste delen av prosjektet. Arkitekt og ansvarlig søker er Aktivhus AS.
Stilla har tilrettelagt husene til Tek10- og husbankstandard, tilpasset dem til elementbygging samt fulgt opp produksjon av husene i fabrikk og på byggeplass.