hurdal økolandsby – 2 - 5

Utvidelse av Hurdalssjøen Økologiske Landsby

Sted:          Gjøding gård, Hurdal kommune
Størrelse:   Ca. 130 boenheter
Status:        Regulering

Hurdalssjøen Økologiske Landsby skal utvides med to nye felt
for boligbebyg-gelse. Økolandsbyen er et privat initiativ, utviklet av Filago i tett samarbeide med Hurdal kommune. Prosjektet er utviklet for å være bærekraftig, både økologisk, økonomisk og sosialt. Stilla Utvikling jobber for tiden med detalj-regulering for disse områdene. Når det star ferdig er det tenkt at boligtun 2 og 3 skal romme omtrent 100 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter.