a40 fasader a4 kopi_2x.jpg

RIISER LARSENS GATE

Nøktern infill i gjenreisningsbebyggelse

Sted:          Riiser Larsens gate, Kirkenes
Størrelse:    225 m2 BRA
Status:        I salg

Fire-mannsboligen er et mindre infill-prosjekt i et område av Kirkenes preget av en veldig tydelig bebyggelsesstruktur og typologi fra gjenreisningen etter krigen. I dialog med planmyndighet er det utarbeidet et volum som søker å innordne seg eksisterende bebyggelse ved å respektere omkringliggende byggelinjer, høyder, takform og proporsjoner. Arealeffektive planer som utnytter bygningsvolumet gir plass til 4 boenheter der omkringliggende boliger kun har to. Prosjektet peker mot potensiale for fortetting i Kirkenes, som kan utnyttes uten at karakteren av gjenreisningsbyen hviskes ut.