1903_03 illustrasjon av xr visuell kommunikasjon as_2x.jpg
a71-103 plantegning 1 etg (b5,b6,b7,b8,b9,b10)_2x.jpg
a71-104 plantegning 2 etg (b5,b6,b7,b8,b9,b10)_2x.jpg

Skytterhustunet

5 miljøvennlige tomannsboliger i nyetablert boligområde

Sted:          Skytterhusfjellet, Kirkenes
Størrelse:   1000m2 BRA
Status:        Under bygging

Skytterhustunet er et lite boligfelt med 5 miljøvennlige tomannsboliger i et nyetablert boligområde med småhusbebyggelse. Boligene er tegnet som kompakte familieboliger med eneboligkvaliteter og tilhørende felles lekeplass. Hver bolig har diffusjonsåpne konstruksjoner og er utstyrt med naturlig smart ventilasjon og solcelleanlegg som første prosjekt i Sør-Varanger. Vegg, tak og dekkelementer er produsert på fabrikk og montert på rundt 4 uker på byggeplass.