SLOWLY NOREFJELL

Kursenter på Norefjell inspirert av slow living bevegelsen

Sted:             Norefjell, Krødsherad kommune
Status:           Skisseprosjekt

På et nedlagt gårdsbruk ved foten av Norefjell finnes det en visjon om et kurssenter inspirert av tankene bak slow living bevegelsen. Filosofien til bevegelsen er å leve et moderne liv i et balansert tempo. Tanken bak skisseprosjektet var å skape et kurssenter der arkitekturen hadde sammenheng med visjonen og verdigrunnlaget fra slow bevegelsen. Et sted der landskap, bygg og aktivitet sammen kunne danne et sted som kunne inspirere og danne ettertanke hos de besøkende. Et sted med gode rom for kreativitet, tilhørighet, nærhet, sosial kontakt og refleksjon. I en lysning, ved restene av det gamle gårdsbruket, anlegges en hage. Bygningene legges i kanten av lysningen rundt hagen. Et hovedhus med kursrom mot skogen i nordøst. Et badehus mot elven i sør-vest og mange små overnattingshytter mellom furutrærne i nordvest. I sørøst åpner hagen seg mot utsikten nedover dalen.

 
 
 
 
romslig kjøkken_finalpreview_miaow 030214.jpg
8 - plan badehus ver 3_2x.jpg