TOKLEBAKKEN

Infill – Utnyttelse av hittil uutnyttbare arealressurser: rammesøknad

Sted:                 SENTRUM, KIRKENES
Størrelse:
          650 m2 BRA
Status:              UNDER UTVIKLING
Miljøtema:       Fortetting

Kombinert forretning og boligbygg i Kirkenes sentrum. Fyller ut kvartalsstrukturen og gir forretningsarealer på gateplan til byenes viktigste/ eneste gågate. Boligdelen av prosjektet består av seks leiligheter i ulike størrelser som utnytter det innvendige volumet på en god måte. Utvendig plukker bygget elementer fra nabobyggene og kombinerer de på enkelt, moderne vis.